PALVELUT

Tulkkimme ovat koulutettuja alansa ammattilaisia.
Järjestämme lyhyellä varoajalla tulkin paikalle tai  puhelintulkkauksen. Kääntäjät Tulkkipalvelun kielivalikoimaan kuuluu satoja eri kieliä. Eurooppalaisten kielten lisäksi kysytyimpiä niistä ovat somalia, persia, dari, arabia, venäjä, serbokroatia/bosnia, kurdi, vietnam ja turkki. Kaikki yrityksessämme toimivat tulkit ja kääntäjät ovat vaitiolo- ja salassapitovelvollisia. 

ASIOIMISTULKKAUS

Läsnäolotulkkaus on perinteisin asioimistulkkauksen muoto, jossa tulkki on paikan päällä .

KÄÄNNÖS

Tarjoamme korkeatasoisia käännöksiä ja kielentarkistuksia. Käännämme asiakirjoja, esitteitä, raportteja, sopimuksia, kirjeitä ja nettisivuja sekä muuta kirjallista aineistoa.

OIKEUSTULKKAUS

Oikeustulkkausta tarvitaan erilaisiin juridisiin tilanteisiin. Oikeustulkkausta käytetään rikos-, riita-, hakemus- ja hallinto-asioiden yhteydessä. Oikeustulkkauksessa tulkilta vaaditaan ehdotonta puolueettomuutta.

  ASIOIMISTULKKAUS

Asioimistulkkaus on viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun tulkkausta.
Asioimistulkkauspalveluja käytetään päivittäisten asioiden hoidossa, kun asiakas tai viranomainen tarvitsee tulkkia asian hoitamiseen. Tyypillisiä asioimistulkkausaiheita ovat esimerkiksi haastattelut, kuulustelut, neuvottelut jne.

connect-2777620_1280

  ILMOITUSULKKAUS

Ilmoitustulkkauksen avulla asiakkaallenne välitetään haluamanne viesti. Tulkki välittää viestinne puhelimitse asiakkaan omalla kielellä.

Ilmoitustulkkaus sopii esimerkiksi vastaanottoajan sopimiseen tai perumiseen tai lyhyen tiedon välittämiseen. Ilmoitustekstin tulee olla selkeä, eikä se voi sisältää kysymyksiä. Tulkki tulkkaa ilmoituksen asiakkaalle sanasta sanaan.

Ilmoitustulkkauksesta veloitetaan puolen tunnin puhelintulkkauksen hinta. Tulkki yrittää tavoittaa henkilöä viisi eri kertaa yhden päivän aikana.

 

woman-1076228_640

  PUHELINTULKKAUS

 

Puhelintulkkaus sopii tilanteisiin, joissa tulkkausapua tarvitaan kiireisesti, tulkkaus on lyhyehkö ja tulkin ei ole välttämätöntä olla paikan päällä.

Puhelintulkkauksessa käytetään peräkkäistulkkausta eli tulkattava ensin kertoo tulkattavan asian, jonka jälkeen tulkki tulkkaa sen kolmannelle osapuolelle.

Puhelintulkkausta käytetään paljon viranomaisyhteyksissä ja puhelintulkkaus on mahdollista saada yleensä hyvinkin nopealla aikataululla.

call-center-2275745_1280

Videotulkkaus

 

Videotulkkaus mahdollistaa luonnollisen ja korkealaatuisen visuaalisen etätulkkauksen kaikkialle Suomeen ja myös ulkomaille.

Videotulkkauksen käyttöesimerkkejä:

 • Viranomaistulkkaukset
 • Terveydenhuollon hoito- ja palvelutilanteet
 • Liikeneuvottelut
 • Etäkoulutukset
 • Henkilöstöpalaverit
 • Tuotetuki (etätuki)
 • Työpaikkahaastattelut
video-943579_1280

Oikeustulkkaus

Oikeustulkkausta tarvitaan erilaisiin juridisiin tilanteisiin. Oikeustulkkaus on yleensä konsekutiivitulkkausta tai simultaanitulkkausta. Oikeustulkkauksessa tulkilta vaaditaan ehdotonta puolueettomuutta.

hammer-802296_1280

Käännöspalvelut

Käännämme:

 • todistukset
 • sopimukset
 • huolinta-asiakirjat
 • kauppakirjeenvaihto
 • käyttö- ja huolto-ohjeet
 • maksuliikenneasiakirjat
 • asiakaslehdet
 • raportteja
 • www-sivut
 • vuosikertomukset
 • tiedotteet

Ennen käännöstyön aloittamista saat meiltä:

 • sitovan hintatarjouksen
 • tiedon toimitusajasta
globe-110774_1280